Hotel Shahanshah Palace Dargah Bazar Ajmer
 
Hotel Shahanshah Palace, Dargah Bazar, Ajmer: Contact Us

Hotel Shahanshah Palace, Dargah Bazar, Ajmer

Mamaiya Chowk, Dhan Mandi,
Dargah Bazar, Ajmer - 305001 (Raj.)

Mobile No : +919828729091, +919928417777

Phone : 0145 - 2627060, 3230097

Website : www.hotelsajmer.net

Website : www.hotelshahanshahpalace.com

Email : shahanshahpalace@yahoo.in